Mootorsõidukijuhi tervisetõend
Mootorsõidukijuhi tervisetõendit elektroonselt (saadetakse otse Maanteeametisse).

Perearstid väljastavad A-, AM-, B-, BE-, T-, C-, CE-, D-, DE-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõendeid sh kutseliste mootorsõidukijuhtide tervisetõendeid.

Tervisetõendi saamiseks registreerige end oma pereõe vastuvõtule interneti teel või helistage registratuuri telefonil 44 67 099. Vastuvõtu põhjuseks märkige “Mootorsõidukijuhi tõendi väljastamine”.

Enne vastuvõtule tulemist täitke ära tervisedeklaratsioon. Seda saate täita aadressil www.digilugu.ee (deklaratsiooni täitmiseks tuleb lehele siseneda ID-kaardi või mobiil-id abil). Juhul kui teil puudub võimalus elektroonset tervisedeklaratsiooni täita, siis paberversiooni saate registratuurist (täitmine võtab aega vähemalt 20 minutit) või ise välja printida siit: Tervisedeklaratsioon

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel võtke kaasa:

isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart)
juhiload (kui olemas)
alaliselt või ajutiselt juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms)
sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus (juhul kui Teid on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt politsei kirjaliku otsuse alusel)
Kaks tundi enne vastuvõttu palun mitte süüa ega juua.

Tervisekontroll maksab 25 eurot.

NB! Tervisekontrolli eest tuleb tasuda ka juhul, kui vastuvõtu käigus selguvad meditsiinilised vastunäidustused juhiloa saamiseks! Negatiivse otsuse korral tervisekontrolli tasu tagasi ei maksta.

 

Relvaloa tõend
Relvaloa tervisetõendi taotlemiseks palume registreeruda oma perearsti vastuvõtule registratuuri telefonil 66 67 099 või interneti teel.

Perearst hindab taotleja füüsilist võimekust relva käsitleda, vajadusel kaasab eriarste. Vajalik psühhiaatri tõend.

Perearsti tervisekontroll 25 eurot.

NB! Tervisekontrolli eest tuleb tasuda ka juhul, kui vastuvõtu käigus selguvad meditsiinilised vastunäidustused relvaloa saamiseks! Negatiivse otsuse korral tervisekontrolli tasu tagasi ei maksta.